Αρχική ΣΧΕΤΙΚΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ, ΜΒΑ, FRICS

mavrakisChartered Management Consultancy Surveyor

RICS Registered Valuer &

Registered Counselor

Διεθνώς Πιστοποιημένος Ορκωτός Σύμβουλος

και Ορκωτός Εκτιμητής

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

της εταιρείας ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ

Είναι Πιστοποιημένο Μέλος των δύο μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών εκτιμητών:

  • του RICSRoyal Institution of Chartered Surveyors (Βασιλικό Θεσμό Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Εκτιμητών), που έχει την έδρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Βρυξέλλες. έχει τον ανώτατο τίτλο του μεγαλύτερου οργανισμού πιστοποίησης στον κόσμο, τον τίτλο του Fellow, και
  • του Appraisal Institute (MAI candidate), που έχει τη διεθνή έδρα και το κέντρο εκπαίδευσής του στο Σικάγο των ΗΠΑ.

Η πιστοποίηση από τους δυο παραπάνω οργανισμούς αντιστοιχεί σε επαγγελματική μεταπτυχιακή εξειδίκευση, τόσο μέσω σπουδών όσο και μέσω εμπειρίας, στο ειδικό αντικείμενο και στην κατεύθυνση που επιλέγεται. Οι δε τίτλοι αναγνώρισης που χρησιμοποιούν μόνο τα πιστοποιημένα Μέλη συνοδεύονται από δεοντολογικούς περιορισμούς και επιστημονικές υποχρεώσεις στην εφαρμογή του οικονομικού επαγγέλματος. Είναι επίσης κάτοχος ΜΒΑ από to Western Valley University (USA) κι έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Real Estate Investment and Finance στο Herriot Watt University (UK).

Ένας Chartered Surveyor παρέχει αμερόληπτες συμβουλές και μπορεί να ενεργήσει ως ειδικός αναλυτής, ο οποίος λόγω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εμπειρίας του θεωρείται ότι έχει γνώσεις σε θέματα οικονομίας και ιδιοκτησίας, επαρκείς ώστε κάποιος να μπορεί νομίμως να τον επικαλεστεί ως εξειδικευμένο επιστήμονα.

Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες μελέτες αξιολόγησης σε κάθε κατηγορία επενδύσεων, ακινήτων και αξιών επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας τα εμπορικά, βιομηχανικά και τουριστικά ακίνητα.

Από το 1986 έως το 1997 διετέλεσε πρόεδρος της Επενδυτικής Λέσχης Θεσσαλονίκης.

Από το 1998 έως το 2010 διετέλεσε Πρόεδρος της εταιρίας «ΤΕΧΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ».

Από το 1999 ήταν Διευθυντής Ανάπτυξης της ΔΕΘ ΑΕ και Μέλος του ΔΣ. και από το 2010 είχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΔΕΘ ΑΕ.

Την περίοδο 2010-2011 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΘ ΑΕ. Υπήρξε αντιπρόεδρος στους φορείς διαχείρισης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης και του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και Μέλος του ΔΣ του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Συνδέσμου Βιομηχάνων και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας-ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΕΕ – ΔΕΘ.

Υπήρξε Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου που διοργάνωσε το RICS στην Ελλάδα. Είναι ο πρώτος και ίσως μόνος στην Ευρώπη που του απονεμήθηκε εύφημος μνεία από το RICS Europe.

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του RICS Europe του απενεμήθη ο τίτλος του FRICS, ο ανώτερος του θεσμού των ορκωτών (Fellowshipa definitive mark of excellence)

Είναι ιδρυτής της εταιρίας REAL ESTATE CHARTERED SURVEYORSRECS, ΜΑΥΡΑΚΗΣ-ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ η οποία παρέχει υπηρεσίες ειδικών συμβούλων, εκτιμήσεων ακινήτων και αξιολόγησης επιχειρήσεων, διαχείρισης και ανάπτυξής τους.

Η εταιρεία ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο RECS – Real Estate Chartered Surveyors PC είναι μια εταιρεία διεθνώς πιστοποιημένων συμβούλων, εκτιμητών και ειδικών οικονομολόγων.

Συμβουλεύει τους πελάτες της σε νευραλγικά επιχειρηματικά και επενδυτικά θέματα. Συμβουλεύει τους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, επιχειρήσεις, επενδυτές και εταιρικούς ιδιοκτήτες για την ανάπτυξη της επιχείρησης και των ακινήτων. Συνεργάζεται με τους πελάτες με μακροχρόνιες σχέσεις, από την έναρξη των αναπτυξιακών σχεδίων μέχρι την παράδοση.

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές καθώς η τεχνογνωσία στις αξιολογήσεις καλύπτει τον επιχειρηματικό τομέα (μελέτες, επιχειρηματικά σχέδια, επενδυτικά σχέδια και αξιολόγησή τους), τον μηχανολογικό τομέα (μηχανήματα και οχήματα), τον εμπορικό- επαγγελματικό τομέα (Γραφεία, Εμπορικά Καταστήματα, Εμπορικά Κέντρα, Βιομηχανίες, Αποθήκες), τον οικιστικό τομέα (Διαμερίσματα, Μονοκατοικίες, Εξοχικά), την γη (οικόπεδα, αγροτεμάχια) καθώς και εξειδικευμένους τομείς, όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκθεσιακά κέντρα. Οι μελέτες εκτίμησης, αξιολόγησης ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Εκτίμησης (IVSC), τα Πρότυπα του Royal Institution of Chartered Surveyors-RICS (Red Book) και τα Πρότυπα του Appraisal Institute-AI (USPAP).

Έχει σταθερή συνεργασία με μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, στην τεχνολογία, τις κατασκευές, τον τουρισμό ειδικότερα ξενοδοχεία και αεροπορικές εταιρείες, την φαρμακοβιομηχανία, τις μεταφορές και μεγάλα λιμάνια, χημική και πετροχημική βιομηχανία, την μεταλλουργία, τις τράπεζες και τις υπηρεσίες ιδιαίτερα ελεγκτικές.

Στο δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1980 είχε προβλέψει ότι η κατεύθυνση που είχαν πάρει τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα-ΜΟΠ θα απονεύρωνε την εγχώρια παραγωγική δύναμη. Μετέπειτα για τα πακέτα Ντελόρ και ΕΣΠΑ επέμενε ότι είχαν λάθος σχεδιασμό και μετά την εφαρμογή τους τα οφέλη των επενδύσεων θα ήταν λιγότερα από το 30% του προβλεπόμενου αποτελέσματος. Το 1987 πρόβλεψε ότι η επερχόμενη κλιματική αλλαγή θα αλλάξει τις ενεργειακές ανάγκες και αρθρογράφησε σχετικά θέτοντας την επιτακτική ανάγκη η εγχώρια βιομηχανία να προετοιμαστεί στον τομέα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Την δεκαετία του 1990 πρόβλεψε ότι το καταναλωτικό μοντέλο που ακολουθούσε η εγχώρια αγορά θα είναι καταστροφικό για την Ελληνική οικονομία.

Το 2001 με την είσοδο στο Ευρώ, αντέδρασε ισχυρότατα στην στρογγυλοποίηση προς τα επάνω του Ευρώ και πρόβλεψε ότι ο συνδυασμός άλογης σπατάλης, λανθασμένου καταναλωτικού μοντέλου και ερημοποίησης της πραγματικής παραγωγής στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, θα οδηγήσουν στην κατάρρευση της Ελληνικής οικονομίας.

Το 2007 με τα πρώτα συμπτώματα της παγκόσμιας κρίσης πρόβλεψε ότι αυτή θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από του 1929 καθώς είναι δομική κρίση και θα οδηγήσει σε ένα νέο μοντέλο αγοράς.

Το 2015 πρόβλεψε ότι η κρίση εμπιστοσύνης στην πολιτική και τους πολιτικούς θα πάρει μορφή χιονοστιβάδας και τα χρόνια μέχρι το 2018 θα είναι χρόνια αποσύνθεσης του παλιού μοντέλου ανάπτυξης.