Αρχική ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

iStock_000013204591Medium
ΜΑΥΡΑΚΗΣ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ
& ΟΡΚΩΤΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
RECS-Real Estate Chartered Surveyors
PO BOX 1516 Trilofos
57500 Thessaloniki, GREECE
www.orkotoi.com
orkotoi@gmail.com
recs.mavrakis@gmail.com
tel: +30 6974494160